کلیدواژه‌ها = شهرسازی سنتی
مطالع قنات ها در شبک آبرسانی طرح قدیم شهر اراک

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 107-120

ندا انصاری؛ مهتاب غلامی