تأملی درباره دانش ایران شناسی در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

نوشته حاضر مروری کوتاه است، بر ایران شناسی در داخل و خارج کشور. با گذشت چند دهه از تحقیق و مطالعه بر روی مباحث ایران شناسی، همچنان لزوم توجه علمی و نظام مند به این شاخه از علم به شدت احساس می شود و هنوز موضوعات تحقیق نشده بسیاری در این عرصه وجود دارد. در حوزه تعاریف و مسائل ایران شناسی نیز ابهامات جدی دیده می شود که باید مورد توجه قرار گیرد؛ مسائلی مانند پیوند یا انفکاک ایران شناسی و شرق شناسی، درک مقاصد اولیه (و حتی مسائل کنونی) ایران شناسی خارجی، چگونگی بهره گیری از یافته ها و دستاوردهای ایران شناسان و لزوم استقلال تحقیقات ایران شناسی داخلی از روش ها و دستاوردهای پژوهش های ایران شناسی و ایران شناسان غربی... در این پژوهش، رویکردی نقادانه برای این عرصه پیشنهاد شده و در عین حال تأکید شده است که نمی توان بر تمام پژوهش های محققان غیر ایرانی خط بطلان کشید؛ اما در تحقیقات جدید درباره ایران، محقق بومی بهتر است در مطالعات خود وجوه مختلف را در نظر گیرد. از سوی دیگر توجه به مطالعات ایران شناسی، مشروط به آنکه با راه و روش علمی انجام شود، برای هموارتر کردن مسیر تقویت هویت ملی و فرهنگی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Iranology in Iran

نویسنده [English]

  • Zohreh Zarshenas
Professor at the Academy of Humanities and Cultural Studies.
چکیده [English]

The present paper is a concise but precise review of the field of Iranology in Iran and in other countries. Despite the several-decade background of studies on Iranology, there is still a greater need for paying more scientific and systematic attention to this field of knowledge as there are still numerous topics which have not been tackled previously. There are also some severe ambiguities regarding the definitions of Iranology-related terms. There are also some unsolved problems regarding, for example, the unity or separation of Orientalism and Iranology, the earlier and present purposes of Iranology out of Iran, the quality of exploiting the findings and achievement of Iranologists, the necessity of separating the study of Iranian studies in Iran from that in the West, etc. Here, the writer suggests the use of a critical approach in this regard and, at the same time, believes that we cannot blindly ignore all the studies conducted by European Iranologists. Rather, in the rewriting of the history of Iranology, one must consider different factors. She also emphasizes the necessity of Iranological studies in order to consolidate the foundations of the Iranian national and cultural identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orientalism
  • Iranology
  • western Iranology
  • national Iranology