نگاهی به پاره ای از الگوهای رفتاری و فرهنگی ایرانیان (2) ( تعارف و نظام ادب در فرهنگ ایرانی)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث.

چکیده

این مقاله به تعارف و نظام ادب در رفتار و تعاملات ایرانیان اشاره کرده است. نویسنده معتقد است، رعایت ادب کلامی، فردی و اجتماعی، تعارف و گفتگوهای روزمره، شامل احوالپرسی، دعوت، درخواست و غیره از نظام مشخصی تبعیت می کنند. وی با انجام پژوهش میدانی و ضبط داده ها و تحلیل و مقایسه آنها نتیجه گرفته است که این مناسبات همگی در زیرمجموعه اصل فراگیر آداب و تعارف از سه ریشه احترام، تواضع و صمیمیت ایرانی ناشی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at some Behavioral and Cultural Patterns of Iranians: Complements and Politeness System in Iranian Culture

نویسنده [English]

  • Sofia Koutlaki
Faculty member at Qur’an and Hadith University.
چکیده [English]

This paper deals with complements and the system of politeness in Iranians’ conduct and interactions. The writer believes that observing the norms of linguistic, individual, and social politeness; complements, and everyday conversations, including greetings, invitations, requests, etc., follows a specific system. Based on field studies and the analysis and comparison of recorded data, the author concludes that all such relations and interactions in Iran are rooted in respect, modesty, and sincerity of Iranians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranians’ conduct. system of politeness. complement. respect. modesty sincerity
  • behavioral study of internal culture
  • behavioral study of external culture