ایدۀ ایران گرایی در ادبیات محلی (مطالعه موردی ادبیات لکی)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم‌سیاسی، گرایش مسائل ایران. دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 این مقاله به بررسی بخشی از ادبیات محلی اقوام لک از منظر نزدیکی و دوری آن به ایده ایران­ گرایی می ­پردازد. پرسش این است که ادبیات اقوام لکی چگونه روح یا ایدۀ کلان ایران گرایی را در خود متبلور نموده و کدام بخش از نمادها و نشانه ­های تاریخ باستانی و ملی ایران حضور پیوستۀ خود را در ادبیات محلی اقوام لک به نمایش گذاشته است. در این مقاله به روش پدیدارشناسانه، تعدادی از اشعار، تمثیلات و لالایی ­های­ لکی با تکیه بر نمادها و نشانه­ های شناخته شدۀ تاریخ ملی و اسطوره­ای ایران تحلیل می­ شود. یافته ­ها نشان می ­دهد، ادبیات لکی بر پایه الگوی ایران­ گرایی و تعلق خاطر شاعران لک­‌زبان به تاریخ و سرنوشت ایران است. یکی از ظهورات این آگاهی و اندیشه ایران ­بودگی در نزد شاعران لک‌زبان، بازسُرایی بخش ­هایی از اشعار شاهنامه فردوسی به زبان لکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranism in Indigenous Literature: A Case Study of Laki Literature

نویسنده [English]

  • Sabriyeh Karamshaii
PhD in Political Science (Iranian Problems), Tarbiat Modares University
چکیده [English]

This paper examines a part of indigenous literature of Laki ethnic group in terms of its proximity to or distance from the idea of Iranism. It aims to provide answers to the questions of how Laki literature reflects the spirit or macro-idea of Iranism, and which symbols and signs of the ancient and national history of Iran are continuously mirrored in the indigenous literature of Laki people. In doing so, the author has used a phenomenological approach to analyze a number of Laki poems, allegories, and lullabies relying on some of the well-known Iranian national and mythical symbols and signs. The findings of this study indicate that Laki literature has been developed based on Iranism and Laki poets’ interest in the history and fate of Iran. One of the manifestations of Laki poets’ belief in Iranism is their rewriting of some poems of Ferdowsi’s Shahnameh in Laki dialect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranism
  • Laki poets
  • indigenous literature
  • local history
  • national myths
  • national literature