چگونگی اسلام آوردن محمد اولجایتو

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

چکیده

پس از حمله مغولان به ایران هیچ گاه تصور نمی شد که نوادگان چنگیز باعث نضج و رشد تشیع در دوره های پس از خود شوند. چنگیز خان خود مذهب شمن داشت و نواده هایش چون هلاکوخان، آباقاخان و فرزندان آباقاخان بودایی بودند، با وجود این، نسبت به پیروان دیگر ادیان و مذاهب با تسامح و تساهل مذهبی برخورد می کردند. دربار هلاکوخان در ایران همیشه محل رفت و آمد علمای ادیان دیگر بود. برخی از فرزندان و نواده های هلاکو به مصلحت زمان، دین آبا و اجدادی خود را رها کردند و مسلمان یا مسیحی شدند، از جمله غازان خان و محمد اولجایتو که به دلیل نفوذ علمای مسلمان به دربارشان، به دین اسلام و مذهب تشیع توجه کردند. غازان خان مذهب حنفی را برگزید، اما بنا به دلایل سیاسی آن زمان تشیع خود را به طور رسمی اعلام نکرد. محمد اولجایتو برادر او، بنا به دلایلی از جمله نفوذ علما، وزراء و امرای شیعی چون علامه حلی، پسرش فخرالمحققین و امیر طرمطاز به دربارش و آوردن دلایلی مبنی بر برتری شیعه بر سنی،
سلطان را به تشیع ترغیب کرد. وی مذهب شیعه اثنی عشری را برای خود انتخاب کرد و هم زمان دستور داد در نماز جمعه به نام امامان شیعه خطبه خوانده شود و به نام آنها در سراسر ایران سکه ضرب شود. در زمان این دو خان مغول به خصوص محمد اولجایتو، اوضاع مسلمانان به خصوص شیعیان بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muhammad Uljaytu’s Conversion to Islam

نویسنده [English]

  • Seyyedeh Samira Behzadi
MA in History of Iran (Islamic Period), Islamic Azad University
چکیده [English]

After the Mongols’ invasion of Iran, no one could ever imagine that the grand children of Genghis Khan would pave the context for the growth and dissemination of Islam in later periods. Genghis Khan, himself, was a shaman and his grandsons, such as Hulagu Khan and Abaqa Khan, and Abaqa Khan’s children were Buddhists. However, they always dealt with the followers of other religions and sects with respect. The court of Hulagu Khan in Iran was always frequented by the scholars of other religions. Some of the children and grandchildren of Hulagu Khan abandoned their ancestral religion because of the necessities of their time and converted to Islam or Christianity. In this regard, reference can be made to Ghazan Khan and Muhammad Uljaytu who, because of the penetration of Muslim scholars in their courts, paid attention to Islam and Shi’ism. Ghazan Khan chose the Hanafite religion but did not formally acknowledge his conversion to Shi’ism for certain political reasons. Muhammad Uljaytu, his brother, persuaded the king to follow Shi’ism more openly for several reasons including the penetration of some Muslim scholars and Shi’iteministers and rulers, such as Allamah al-Hilli, his son Fakhr ul-Muhaqqiqin, and Amir TarmTaz, in his court and their arguments as to the superiority of Shi’ism over Sunnism. Uljaytu chose the Twelver branch of Shi’ism and, at the sometime, issued the order of reading sermons in Friday prayers in the name of the Shi’ite Imams (a) and minting coins in their names. During the time of these two Mongol Khans, particularly Uljaytu, the life conditions of Muslims and, specifically, the Shi’ites were improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Uljaytu
  • Shi’ite
  • Muslim
  • Mongols