صورت بندی اجتماعی ایران در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکترای شر ق شناسی دانشگاه دولتی ایروان

چکیده

ساختار اجتماعی ایران در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی (قرن سیزدهم هجری) به ترتیبی بود که سبب ساز انقلاب مشروطه شد. از سویی مشروطه را می توان ماحصل ارتباط ایرانیان با اروپا دانست که با ریشه های فرهنگی و اجتماعی ایران سازگاری چندانی نداشت. این مقاله با روش کتابخانه ای درصدد است تا با تحلیلی از وضعیت اجتماعی ایران در قرن نوزده و بیست میلادی، علل وقوع انقلاب مشروطه در ایران را بررسی کند و آن مشخصه های اجتماعی که منجر به انقلاب، ظهور رضا شاه و سقوط مشروطه شد را برجسته سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Structure of Iran in the Late 19th and Early 20th Centuries

نویسنده [English]

  • Hamdollah Sadeghinia
PhD in Orientology, Yerevan State University
چکیده [English]

The social structure of Iran during the late 19th and early 20th centuries led to the Persian Constitutional Revolution. It could also be the product of Iranians’ relationships with Europeans, which were not in great conformity with Iranian  cultural and social values and characteristics. Following the library method, this paper is intended to investigate the reasons behind the occurrence of the Constitutional Revolution in Iran through an analysis of Iran’s social structure during the mentioned period. It also aims to specify which features of Iran’s social structure led to the Revolution, the rise of Reza Shah Pahlavi, and the downfall of the Constitutional Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Constitutional Revolution. social status. Reza Shah Pahlavi. despotism