نگاهی به وضعیت غلامان گرجی در ساختار نظامی صفویه در دوره شاه عباس اول

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران پس از اسلام، دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از اقدامات مهم شاه عباس اول تغییرات وی در ساختار ارتش ایران بود. وی با تقویت ارتش، پایه های حکومت صفویه را تحکیم کرد. شاه عباس در راستای اجرای این سیاست، پس از فتح گرجستان و آشنایی با خصایص گرجیان، تشکیلات نظامی جدیدی را با استفاده از نظامیان مقتدر و با لیاقت گرجی بنا نهاد و آن را قوللر (غلامان) نامید. هدف از این پژوهش، بررسی نقش غلامان گرجی در ارتش صفویه در دوره شاه عباس است. در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که غلامان گرجی (غلامان خاصه)، از جایگاه رفیعی در ساختار نظامی حکومت صفوی برخوردار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance at the Status of Georgian Slaves in the Military Structure of the Safavids during the Reign of Shah Abbas I

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ahangar Arjomandi 1
  • Omid Akhavi 2
1 MA in History of Islamic Iran, University of Mohaghegh Ardabili
2 PhD candidate of History of Post. Islamic Iran, Shiraz University
چکیده [English]

One of the important accomplishments of Shah Abbas I was transforming the structure of the army. Through fortifying the army, he consolidated the foundations of the Safavid government. In order to execute this policy, after the conquest of Georgia and becoming familiar with Georgians’ special features, he founded a new military structure by benefitting from the services of some powerful and worthy Georgian military men and called it Qullar or ghulams (slave soldiers). Following a descriptive-analytic method, the purpose of this study was to investigate the role of Georgian slaves in the Safavid army in Shah Abbas’ period. The findings of the study demonstrate that Georgian slaves held a high position in the military structure of the Safavid government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qullar
  • Georgia
  • Shah Abbas I
  • Safavid Dynasty