محوطه های دوره مس و سنگِ کردستان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه تهران، پژوهشگر بنیاد ایرا نشناسی، شعبه کردستان

چکیده

باستان شناسی پیش از تاریخ به ویژه دوران مس و سنگ غرب ایران، برای مدت طولانی به دو حوزه مهم فرهنگی به نام های حوزه شمال غرب و زاگرس مرکزی محدود می شد. همچنین اطلاعات چندانی از فرهنگ های نواحی مابین آنها که عموماً در محدوده امروزی کردستان در غرب کشور قرار داشته است، در دسترس نبود. اما در نتیجه بررسی ها و کاوش های باستان شناختی اخیر، اطلاعات بیشتری در این حوزه در دسترس قرار گرفته است. محوطه ها و آثار زیادی از دوران مس و سنگ در کردستان شناسایی و کاوش گردیده که حد و مرز پهنه های فرهنگی تعریف شده در باستان شناسی غرب ایران را با چالش مواجه ساخته است. مواد فرهنگی به دست آمده از محوطه های دوره مس و سنگ استان کردستان مشابهت هایی را با داده های مناطق همسایه خود در شمال و جنوب ایران داشته و نشان از تعلق آنها به یک پهنه فرهنگی واحد است. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، مقاله حاضر از طریق بررسی محوطه های دوران مس و سنگ استان کردستان در سه دوره قدیم، میانی و جدید سعی در مشخص کردن جایگاه این منطقه در مطالعات دوره مس و سنگ غرب ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chalcolithic Areas of Kurdistan

نویسنده [English]

  • Sirvan Mohammadi Ghasrian
PhD candidate of Archeology, University of Tehran, researcher at the Iranology foundation, Kurdistan Branch
چکیده [English]

Archeology of prehistory, particularly that of the Chalcolithic period in Iran, was divided into two important cultural domains called the Northwest and Central Zagros for a very long time. Moreover, there was not much information about the cultures of the regions between them mainly in the present day Kurdistan in the west of Iran. However, as a result of recent archeological explorations and excavations, more data is now available in this field. Presently, several sites and artifacts from the chalcolithic period have been identified and explored in Kurdistan. The findings of such studies have created some challenges to the cultural borderlines in the archeology of western Iran. The cultural remains and artifacts of the chalcolithic period in Kurdistan bear some similarities to those of its neighboring regions in the north and south of Iran, indicating that they belong to a single cultural domain. Through employing a descriptive-analytic method, the present paper aims to determine the place of Kurdistan Province in the studies of the chalcolithic period in the west of Iran based on an ancient, middle, and modern classification of historical periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdistan
  • Chalcolithic period
  • pottery
  • cultural domain