افسانه های ایرانی و تأثیر روان درمانی آن بر کودکان (مطالعه موردی: چهل افسانه مشهور ایرانی)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و پژوهشگر بنیاد ایران شناسی

چکیده

کودکان از دیرباز از مخاطبان اصلی افسانه ها و قصه های عامیانه بوده اند. افسانه ها با پاسخگویی غیرمستقیم به نیازها و پرسشهای کودکان و بارورساختن قوه تخیل آنها الگوی تربیتی مهمی در امر آموزش و درمان محسوب می شوند. این پژوهش برآن است تا ضمن اشاره به برخی کارکردها و تأثیرات افسانه های ایرانی، تأثیر روان درمانی آن را بر کودکان بررسی نماید. به همین منظور چهل افسانه ایرانی که دارای بیشترین بن مایه ها و کارکردهای آموزشی، تربیتی و روان درمانی هستند انتخاب شدند. با اتخاذ شیوه توصیفی - تحلیلی، جنبه های روانشناختی و روان درمانی موجود در این افسانه ها براساس مؤلفه هایی همچون اضطراب درمانی، فکرآفرینی و توانایی حل مسئله، پرخاشگری، اعتماد به نفس، پرورش عواطف و احساسات، تخیل، تصمیم گیری، غلبه بر ترس، سازگاری با شرایط، روابط خانوادگی و اخلاق محوری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان میدهند که افسانه ها، ابزار مناسبی در درمان مشکلات و اختلالات روحی و روانی کودکان هستند؛ اگرچه گهگاه برخی کارکردهای منفی نیز در افسانه ها دیده می شود. اما بطور کلی افسانه ها و قصه های عامیانه ایرانی در فرایند روان درمانی جایگاه ویژه ای در شکل گیری شخصیت کودکان، پرورش اندیشه، کسب تجارب جدید در مواجهه با مشکلات، تخلیه هیجانی و تعادل روانی آنها دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Myths and their Therapeutic Effects on Children (A Case Study: 40 Famous Iranian Myths)

نویسنده [English]

  • Maryam al-Sadat Mirheidari
MA in Knowledge and Information Science and researcher at the Iranology Foundation
چکیده [English]

Since long ago, children have been the addressees of myths and fairy tales. Through providing indirect responses to the needs and questions of children and enriching their faculty of imagination, myths are considered to be an important educational model in the processes of teaching/learning and therapy. This study, while referring to some of the functions and effects of Iranian myths, aimed to explore their therapeutic effects on children. In line with this purpose, the researcher chose 40 Iranian myths which enjoy several educational, instructional, and therapeutic functions. Next, following a descriptive-analytic method, the psychological and psychotherapeutic aspects of such myths were investigated in terms of such elements as anxiety treatment, thoughtgeneration and problem-solving ability, aggression, self-confidence, development of emotions and feelings, imagination, decision-making, fear control, compatibility with environment, family relationships, and ethics. The findings indicate that myths are appropriate tools for treating children’s mental and psychological problems and disorders. Although they sometimes perform some negative functions, they generally hold a specific place in the process of psychotherapy regarding children’s character formation, thought development, obtaining new experiences in the face of difficulties, anxiety release, and psychological balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth
  • Iranian Myths
  • Children’s literature
  • Story Therapy
  • Children
  • Fairy Tales