علل ورود و عقب نشینی نیروهای روس در جنگ جهانی اول در پشتکوه (ایلام)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانش آموخته دکتری باستان شناسی، گرایش دوران تاریخی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

چکیده

در جنگ جهانی اول، ایران به رغم اعلام موضع بی طرفی، از یک طرف به صحنه درگیری بین نیروهای روس و انگلیس و از طرفی دیگر، عثمانی و آلمان تبدیل شد. روس ها به منظور ضربه زدن به عثمانی ها و اشغال بین النهرین و همچنین پیوستن به نیروهای انگلیسی، که متحدشان بودند، به غرب ایران لشکرکشی کردند. در مقابل عثمانی ها و آلمان ها نیز برای مقابله با آنها اقداماتی انجام دادند، از جمله کمک های مالی و تسلیحاتی به غلام رضا خان والی پشتکوه، اما در عمل والی موضع خود را تغییر داد و اعلام بی طرفی کرد. بر عکس این بی عملی و اعلام بی طرفی والی، عشایر و ایلات منطقه که قلمرو خود را تحت خطر می دیدند با بسیج نیروهای رزمی خود به مقابله با روس ها برخاسته و توانستند آنها را در قلمرو خود شکست دهند. در این مقاله، بر اساس شواهد محلی و تاریخ شفاهی که هنوز افراد و نوادگان عشایر سینه به سینه آن را حفظ کرده اند، با بررسی میدانی و کتابخانه ای سعی در روشن کردن ابعاد این بخش از تاریخ منطقه و نقش عشایر در جلوگیری از ورود نیروهای اشغالگر روس به این منطقه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons for the Arrival and Retreat of Russian Armies in the First World War in Poshtkuh ( Ilam)

نویسنده [English]

  • Ali Norallahy
PhD in Archeology (Historical Periods), Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

During the First World War, in spite of its declared neutrality, Iran turned into the scene of battles between Russian and British armies, on the one hand, and Ottomans and Germans, on the other hand. In order to strike a blow to Ottomans, occupy Mesopotamia, and also join the British armies, who were their allies, the Russians began a military campaign in the West of Iran. The Ottomans and Germans also employed certain strategies in opposition to their activities, including providing financial support for Gholamreza Khan, the ruler of Poshtkuh. However, this ruler changed his position in practice and declared his neutrality. Unlike him, the nomads and ethnic tribes of the region, who saw the threats to their territory, equipped their fighters against the Russians and managed to defeat them in their own realm of power. Based on a study of local proofs and oral history preserved by the members of nomadic and ethnic tribes and through library and field studies, this paper aims to clarify the different dimensions of the history of Poshtkuh and the role of nomadic tribes in preventing the arrival of occupying Russian forces in the region. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • World War I
  • Poshtkuh
  • Russians
  • Khazal tribe