بررسی جغرافیای تاریخی راه ابریشم و نقش برجسته ایران در شکل گیری آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر ایران شناس

چکیده

راه ابریشم گذرگاه صلح، بازرگانی جهانی و کانال جابه جایی ایده ها، اندیشه ها، آگاهی ها، باورها و یکی از بزرگترین راههای بازرگانی جهان است. این راه با گذشتن از چندین کشور بزرگ و گسترده، با ارزش ترین پل میان مردمان و سرزمین های آن روزگاران بوده و حوزه های تمدن ایران، چین، هندوستان، میان رودان و ورا رودان را به هم پیوند داده و سده هایی چند، این بار سنگین تاریخی را بر دوش داشته است. امروزه گرچه کشورهای بزرگ باستان را مرزهای تحمیل شده پاره پاره کرده است، اما فرهنگ و آیین مردمان این سرزمین های نوین، از یک سرچشمه سیراب می شود. انگیزه این یگانگی را باید در پیوندهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این ملتها جستجو کرد. در این جستار از چین تا ایران و از ایران تا روم، داده ها و ستاده ها به چند کالای مادی بسنده نمی شده است، بلکه آنچه اندیشه و دست مردمان فراهم می آورده، پراکنده می گردیده است. از فرآورده های طبیعی و صنعتی گرفته تا دست آفریده های بومی و آیین های ملی و آسمانی این همه نشانگر ارزش بزرگ راهی است، که خاور را به باختر پیوند می داد. امروزه بیش از هر زمان دیگری در دوران معاصر، همگرایی میان کشورهای هر منطقه از جهان ضروری است و هرگونه تلاشی در راستای پیوندهای گوناگون، می تواند بار دیگر زمینه ساز گشایش بزرگ راهی باشد که پیوند میان ملتها را استوارتر سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Historical Geography of the Silk Road and Iran’s Significant Role in its Development

نویسنده [English]

 • Iraj Afshar (Sistani)
Writer and Researcher in Iranology
چکیده [English]

The Silk Road is a passage way for peace and world trade, a canal for exchange of ideas, thoughts, knowledge, and beliefs, and one of the largest networks of trade routes in the world. Passing through several vast countries, this road was the most precious link between different nations and lands of old times. It connected the civilizations of Iran, China, India, Mesopotamia, and Central Asia, which was a heavy historical load for several centuries. Presently, although the imposed borderlines have torn huge ancient countries apart, the cultures and rituals of all the new lands still have their roots in the same origin. The reason behind this oneness can be sought in the historical, political, social, and economic ties of such nations. The exchanges between China and Iran, and Iran and Rome through the Silk Road were not limited to a few material goods; rather, they included the products of both the minds and hands of the people of these countries. Such products ranged from natural and industrial goods to local handicrafts and national and heavenly customs and rituals, all demonstrating the value of a super highway connecting the East to the West. Today, a convergence among the countries of different regions in the world is necessary more than any other time. Thus any effort in order to establish different unities could pave the way for the opening of a highway that can consolidate the unity among nations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Silk Road
 • China
 • India
 • Mesopotamia
 • Eurasia
 • Persian Gulf
 • Mediterranean Sea
 • Central Asia
 • Iranian Plateau
 • Minor Asia
 • Afghanistan
 • Spice road