مهمان نوازی در فرهنگ عامّه و تأثیر آن بر گردشگری و ایران شناسی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

سرپرست بنیاد ایران شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری

چکیده

زندگی ایرانی- اسلامی ویژگی های خاصی دارد که از جمله آنها می توان به مهمان نوازی به عنوان بخشی از فرهنگ شفاهی و ناملموس اقوام ایرانی اشاره کرد و تجلی آن را در ادبیات، هنر، شعر، موسیقی، آداب و رسوم اقلیمی می توان مشاهده کرد. فرهنگ و ادبیات اقوام ایرانی، مهمان و مهمانی و صفت مهمان نوازی را بشکل ویژه ای مورد توجه قرار داده است. این موضوع مورد توجه ایران شناسان، گردشگران و جهانگردان واقع شده و می تواند به عنوان یک عنصر اثرگذار فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی- سیاسی تلقی گردد. به این ترتیب دانش- صنعت گردشگری باید برای کسب و کار پررونق و موفق به عنوان آیینه تجلّی شخصیت جهانی مردم ایران، به موضوع مهم
مهمان نوازی توجهی شایان داشته باشد. مهمان نوازی ایرانیان از دیرباز در سفرنامه ها، مستندها و مصاحبه های گردشگران به عنوان سفیران بازگشته از ایران، بعنوان جاذبه برتر شناخته شده است. نوشتار حاضر بر پایه مطالعات مردم شناسی، مهمان نوازی را به عنوان یکی از رفتارهای پسندیده و اخلاقی زندگی ایرانی، در فرهنگ عامه مورد پژوهش قرار داده، درصدد است با توجّه به عناصِر قوم شناسانه رابطه آن را با فرایند جذب گردشگر نمایانتر سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hospitality in Popular Culture and its Impact on Tourism and Iranology

نویسنده [English]

  • Abbas Ghanbari Odivi
Director of the Iranology Foundation, Chaharmahal and Bakhtiari Branch
چکیده [English]

The Iranian-Islamic life enjoys specific features, such as hospitality, which is a part of the oral and intangible culture of Iranian ethnic groups. The manifestations of this feature can be clearly witnessed in the literature, art, poetry, music, customs, and traditions of different regions of this land. The culture and literature of each Iranian ethnic group pay particular attention to guests, parties, and hospitality. This point has also attracted the attention of Iranologists, tourists, and world travelers and can be deemed as an influential cultural-social and economic-political element. Hence, the science-industry of tourism should pay great attention to the important theme of hospitality in order to promote successful business as the manifestation of the character of Iranians in the view of other nations all over the world. Iranians’ hospitality has been recognized as the most important attraction of this country in several travel accounts, documentaries, and interviews with tourists returning from Iran. Based on anthropological studies, the present paper has examined hospitality as one of the desirable and moral behaviors of Iranianpeople in the context of popular culture and intends to manifest its relationship with the process of attracting tourists in the light of ethnological elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospitality
  • Popular culture
  • Iranian ethnic groups
  • Tourism