نقش و نگار ایران بر تار و پود چکامه های پاول فلمینگ (قرن هفدهم میلادی)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

پژوهشگر زبان و ادبیات آلمانی

چکیده

هنگامی که نام یک سرزمین و توصیف آن در آثار یکی از نامدارترین شاعران سرزمین دیگر نمایان می شود، به امری قابل توجه و حائز اهمیت مبدل می گردد. توصیف ایران در اشعار پاول فلمینگ نمونه ای از این دست است. پاول فلمینگ، شاعر بلندآوازه دوره ادبی باروک آلمانی در قرن هفدهم، به همراه یک هیئت بازرگانی از ایالتی در شمال آلمان، آهنگ سفر به ایران کرد. وی در طول مدت اقامتش در ایران که هفده ماه به طول انجامید، تلاش کرد برخی از مشاهدات خویش و نیز اتفاقاتی را که در طی این مدت برای وی و همراهانش رخ داده و همچنین برداشت خود از ایران زمین را با ظرافت و ذوق شاعرانه اش در قالب چکامه هایی به زبان آلمانی و به زبان لاتین بیان نماید. وی علاوه بر اینکه بارها به نام ایران، شهرها و طبیعتش اشاره نموده، از پیشینه تاریخی و باستانی و برخی از چهره های سرشناس ایران نیز سخن به میان آورده است. نگارنده نوشتار حاضر تلاش نموده ایران و توصیف آن را در میان برخی از چکامه های پاول فلمینگ که به زبان لاتین سروده شده است، مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Image of Iran on the Warp and Woof of Paul Fleming’s Ballads (17th century)

نویسنده [English]

  • Seyyed Ali Mckee
Resercher German Language
چکیده [English]

When the name and description of a land appear in the works of one of the most famous poets of another land, it turns into an important and noteworthy occurrence. The description of Iran in the poems of Paul Fleming is an example in this regard. This famous poet of the German Baroque literary period (17th century) traveled to Iran in company with a trading embassy from a state in North Germany. During his stay in Iran, which lasted for 17 months, he tried to express some of his observations, the events which happened to him and his entourage during this time, and his own perception of the land of Iran in the mold of a number of ballads in German and Latin at the height his poetic taste and delicacy. In addition to frequent references to the name of Iran, the names of its cities, and its nature, he spoke of its historical ancient background and some distinguished Iranian figures in his poems. In this paper, the author has tried to explore and analyze the references to Iran in the lines of some of Fleming’s Latin ballads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paul Fleming
  • Adam Olearius
  • Iranology
  • Orientology
  • German Literary Baroque
  • Latin