بازتاب هویت ایرانی در عصر صفوی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد رشته باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با ظهور صفویان برای نخستین بار، دولتی متمرکز و فراگیر در محدوده فرهنگی و جغرافیایی ایران بوجود آمد که توانست با تکیه بر عناصر هویت ایرانی، به یک دوره نهصد ساله فترت هویت سیاسی و اجتماعی پایان دهد. خاندان صفویه همچون ساسانیان برای نهادینه کردن ارزش های خود، به ابداع سنت روی آوردند و از طریق برخی شبکه ها و نمادها و راه اندازی مراسم ها و آیین های خاص و روزهای ملی و دینی مانند نوروز و ایام محرم به ترویج ارزش ها در سطح قلمرو ایران پرداختند که درنهایت منجر به ارائه یک روایت روزآمد و کاربردی از هویت ایرانی شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ظهور صفویه در ایران نه تنها زمینه ساز وحدت ارضی کشور شد، بلکه باعث بازتولید نوعی هویت ملی جدید گشت که تا اندازه ای زیاد تحت حمایت دولت بود. در این دستگاه، مذهب تشیع نقش عمده ای در شکل دهی و تمایز هویتی در برابر مهمترین دولتهای خارجی (یعنی عثمانیان و ازبکان) داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of Iranian Identity during the Safavid Era

نویسنده [English]

  • Mojdeh Rahimi
MA student of Archeology, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Upon the rise of the Safavid Dynasty, a centralized and pervasive government was developed in all cultural and geographical areas of Iran which, relying on the elements of Iranian identity, managed to put an end to a 900-year period of idle political and social identity. Similar to the Sassanids, the Safavid kings began creating some new traditions in order to institutionalize the values they believed in. As a result, they began disseminating them all over the land of Iran through creating certain networks and symbols, holding some special ceremonies and rituals, and designating a number of national and religions days such as Nowruz and Muharram, respectively. All this finally resulted in the development of an up-to-date and functional version of Iranianidentity. The findings of this study indicate that the rise of the Safavid Dynasty in Iran not only enhanced the territorial integrity of the country but also led to the reproduction of a kind of new national identity which was, to a great extent, supported by the government. In this system, Shi’ism played a significant role in the formation of a distinctive identity as opposed to the perceptions of the most important foreign governments of that time, that is, the Ottomans and the Uzbeks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid Dynasty
  • Iranian identity
  • Shi’ism
  • National pervasive government