جایگاه و اهمیت تغذیه در فرهنگ ایران براساس کاسه سفالی نمه کار (مطالعه موردی هَلوکوتنِه در استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 استادیار باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

از دیدگاه مردم شناسی، تغذیه یکی از شاخه های مهم در فرهنگ جوامع بشری است. از اینرو بخش مهمی از فرهنگ ما را نیز غذاها تشکیل می دهند. «خُرد کردن گوجه سبز » متعلق به فرهنگ غذایی استان مازندران است. مخلوط این میوه با سبزی های معطر که در سلامتی و تندرستی مردمان این خطه مؤثر است، در ظرف مخصوصی بنام نمه کار درست می شود. از دیدگاه باستان شناسی، ظرف مورد نظر دارای پیشنیه تاریخی است و آداب و رسوم مربوط به این ظرف از دیدگاه مردم شناسی، نمادی از فرهنگ قدیمی و استمرار استفاده از آن، نشانه همبستگی و مشارکت در بین خانواده ها در مازندران بوده است. در نوشتار پیش رو موضوع مورد نظر از طریق مصاحبه فردی و گروهی در سطوح مختلف جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Place and Importance of Nutrition in Iranian Cultural Based on Namehkar Pottery Bowl (A case study of squashed Greengage in Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Gorjiposhti 1
  • Amir Hashem Poormafi 2
1 Assistant Professor of Anthropology Islamic Azad University Chaloos Branch
2 Assistant Professor of Archeology Islamic Azad University Chaloos Branch
چکیده [English]

From the viewpoint of anthropology, nutrition is one of the significant branches of the culture of each human society. That is why an important port of our culture consists of the data about food. Squashing greengage is a part of the food culture of Mazandaran Province. This fruit is squashed with aromatic vegetables in a special pot called Namehkar and is said to play an influential role in the health of the people of this region. From an archeological perspective the above mentioned pot enjoys a historical background and is the product of a cultural process in its material dimension. From an anthropological view, the cultural aspect of namehkar involves various nutritional aspects, habits, and customs. This pot is a symbol of old culture and continuing the tradition of using it demonstrates as spirit of cooperation and collaboration among Mazandaran Families.In this study the intended topic has been explored by collecting the required data through individual and group interviews at different levels of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropology
  • Nutrition
  • Culture
  • Greengage
  • Pottery bowl (Namehkar)
  • Squashed greengage