نگاهی به طراحی و اجرای چهارباغ در ایران عصر صفوی و هندوستان عصر مغول

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکترای باستان شناسی از دانشگاه میسور هندوستان

چکیده

باغ ایرانی پدیده یی فرهنگی، تاریخی و کالبدی در سرزمین ایران است که رابطه حکیمانه انسان و طبیعت خداوندی را به نمایش میگذارد. باغ در فرهنگ ایرانی در واقع محدوده یی محصور با تلفیقی از گیاه، آب و ساختمان در نظام معماری خاص به حساب می آید که محیطی مطلوب، ایمن و پر از آرامش را به مهمانانش هدیه می کند. در باغ ایرانی می توان ارتباط معناداری بین تک تک اجزاء یافت که البته این مهم با شناسایی فرهنگ اصیل ایرانی امکان پذیر است. از دیدگاه معماری، در کنار حصار و عمارت، پلان چهارباغ از عناصر اصلی محسوب می شود که بعدها به عنوان یک سبک باغ ایرانی شناخته شد. زمانی که بابر، از نوادگان تیمور، به هند حمله کرده و آن را به تسخیر خود درآورد، سبک باغ سازی ایرانی را در آنجا پیاده کرد و به جرأت می توان گفت، بیشتر باغ های ساخته شده در دوره مغول و در این قلمرو امپراتوری، به سبک چهارباغ ساخته شده اند. در این دوره، علاقه پادشاهان مغول به سبک باغ ایرانی، نقش اصلی در ورود سبک باغ ایرانی به هند را بازی کرده است و در کنار آن، پادشاهان صفوی و شرایط سیاسی ایران نیز به روند انتقال معماران، هنرمندان و صنعتگران به این کشور کمک اساسی کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance at the Design and Execution of Charbagh in Safavid Iran and Mughal India

نویسنده [English]

  • Fatemeh kordi
PhD in Archeology, Mysore University, India
چکیده [English]

The Persian garden design or the Charbagh layout is a cultural, historical, and fabric phenomenon in the land of Iran and displays the philosophical relationship between human beings and God’s nature. In Iranian culture, a garden is considered to be an enclosed area housing some plants, waterways, and buildings which are designed based on a particular architectural system offering a desirable, secure, and peaceful environment to its guests. One can recognize and find a meaningful relationship among all the components of Persian gardens in the light of the knowledge of the original Iranian culture. From an architectural point of view, besides their fences and buildings, the plan of Charbagh, which is recognized as a Persian and Islamic quadrilateral garden layout, is one of their main elements. When Babur, one of Timur’s grandsons, attacked and captured India, he employed the Persian garden design there, and it can justifiably be claimed that most of the gardens made during the Mughal period enjoyed the layout of Charbagh. During this era, Mughal Kings and their interest in Persian gardens played the main roles in the emergence of this style in India. At the same time, Safavid Kings and the political conditions of Iran contributed greatly to the process of transferring architects, artists, and craftsmen to India.

کلیدواژه‌ها [English]

  • garden. Charbagh. Safavid. Mughal. India