ایران در آئینه سفرنامه هاینریش فون پوزر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مترجم و پژوهشگر تاریخ و فلسفه علم

چکیده

در این نوشتار ضمن اشاره کوتاه به انواع اهداف شرق شناسان و سیاحان در ایران، هدف هاینریش فون پوزر، ایران شناس آلمانی، از سفر به قسطنطنیه، ایران و هند مورد بررسی قرار گرفته است. اساس این مقاله بر مبنای مطالعات و تحقیقات پروفسور کوخواسر از یادداشتهای پوزر استوار است و روش مطالعه توصیفی و کتابخانه یی است. مقاله به دیدگاه پوزر درباره فرهنگ و آداب و رسوم و زبان مردم مشرق زمین نیز پرداخته است. پوزر علاقه زیادی به سفر و مشاهده طبیعت سرزمینهای دور داشته است. به نظر می رسد بیش از هر چیز قصد هانریش پوزر از سفر به ایران (شهرهای شیراز، اصفهان، یزد، تبریز، بیرجند) سیر و سیاحت و لذت بوده است و مطالعه و
تحقیق درباره ایران لذت معنوی سفر را برای پوزر به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran in the Mirror of Heinrich von Poser' s Travelague

نویسنده [English]

  • Shahram Taghizadeh Ansari
Translator and researcher in the fields of history and philosophy of science
چکیده [English]

In this paper, while making a short reference to the different goals Orientalists and travelers follow in Iran, the author examines the purpose of Heinrich von Poser, the German Iranologist, from traveling to Constantinople, Iran, and India. This paper has been written based on Professor Friedrich Kochwasser’s studies on Poser' s notes following a descriptive-library method. Here, the author has also dealt with Poser's view of the cultures, customs, traditions, and languages of eastern nations. He was greatly interested in traveling and observing the nature of far-off lands. It seems that he traveled to Iran (Shiraz, Isfahan, Yazd, Tabriz, and Birjand) for the sake of pleasure, which greatly motivated him to study this country at the same time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heinrich von Poser. German Iranologists. Iranian travelogue. Orientalists