نگاهی به آتشکده یزد(آتش ورهرام)؛ نیایشگاه زرتشتیان در شهر جهانی ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد

2 پژوهشگر بنیاد ایران شناسی

3 پژوهشگر بنیاد ایرانشناسی (نویسنده مسئول)

چکیده

شهر یزد به عنوان یکی از شهرهای باستانی و خوشنام ایران دارای سرمایه های مادی و معنوی فراوانی است. این شهر از گذشته به عنوان جایگاه مردمی صبور، شهر دارالعباده، شهر قنات، قنوت و قناعت و در سال 1397 به عنوان شهر جهانی در ایران شناخته شده است. زرتشتیان یزد از جمله گروه های دیرپای این سرزمین هستند که طی قرن ها در این شهر زیسته اند و بسیاری از آداب و رسوم خود را تا به امروز حفظ نموده اند. نوشتار حاضر درصدد معرفی یکی از نیایش گاه های بسیار مهم و مورد احترام زرتشتیان ایران به عنوان یکی از میراث های قابل توجه فرهنگ و تمدن ایران است که از آن به نام زیارتگاه «آتش ورهرام » یاد می شود. روش پژوهش، مطالعه اسنادی و کتابخانه ای به همراه روش مطالعه میدانی و مصاحبه با مطلعین محلی بوده است. همچنین به معرفی معماری آتشکده، پیشینه و کارکردهای آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoroastrians’ Temple in the World Heritage Site in Iran: A Glance at Yazd Atash Behram

نویسندگان [English]

  • Mas’ud Hajizadeh Meimandi 1
  • Hadi Negahbani 2
  • Khorramnejad Nasrin 3
1 Assistant Professor, Sociology Department, University of Yazd
2 Researcher at the Iranology Foundation, Yazd Branch
3 Researcher at the Iranology Foundation, Yazd Branch (corresponding author)
چکیده [English]

As one of the ancient and well-reputed cities of Iran, Yazd possesses numerous material and spiritual treasures. Since long ago, this city has been knownas the city of patient people, house of worship, and the city of qanats (underground channels),qunut (a supplication type of prayer made when standing in Islam), and qana’at (contentment). It was recognized as a World Heritage Site in Iran in 2018. The Zoroastrians of Yazd are among the early inhabitants of this land; they have lived there for several centuries and preserved many of their ancient customs and traditions until the present day. The purpose of this paper is to introduce one of the very important and respectable temples of Iranian Zoroastrians,called Yazd AtashBehram, as a noteworthy Iranian cultural and civilizational heritage. This study, which was conducted following the documentary and library methods as well as field method (through conducting interviews with local informants), introduces the architecture, background, and functions of this fire temple.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoroastrian Temples. Zoroastrians. fire temple. Atash Behram. Yazd