نخستین انسان در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله به زبان ساده و بطور مختصر، به موضوع حضور نخستین انسان در ایران می پردازد. پژوهشگران، تاریخچه و روند پیدایش و زندگی انسان را از ابتدا تاکنون، «تطور انسان» نام نهاده اند که بیش از همه، شاخه دیرین انسان شناسی بطور همه جانبه بدان می پردازد. تطور یا فرگشت در لغت به معنای از حالتی به حالتی دیگر شدن در طول زمان است. تطور انسان به داستان پیدایش و زندگی انسان ریخت ها از ابتدا تا پیدایش و زندگی انسان هوشمند (ما) اطلاق می شود. در مطالعات مربوط به تطور انسان، برخی پژوهشگران، تاریخچه زندگی نخستی ها را نیز از دیدگاه های زیست شناسی، بوم شناسی و جانورشناسی بررسی می کنند. مطالعات امروزی در مورد تطور انسان و بطور کلی زیست شناسی تطوری، مرهون یک عمر تلاش چارلز داروین انگلیسی است. در این مقاله ابتدا به دیدگاههای داروین و نگاه تطوری او و در ادامه به نگاه مذهبی در غرب و شرق در مورد تطور داروینیستی و در نهایت به موضوع حضور و زندگی انسان در ایرانِ پیش از تاریخ پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The First Human Beings in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamed Vahdatinasab 1
  • Seyyed Milad Hashemi 2
1 Associate Professor at Tarbiat Modarres University
2 PhD candidate of archeology, Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

This paper briefly deals with the presence of the first human beings in Iran in simple terms. Researches call the history and the process of the origination of human beings and the changes in their lifestyle from the beginning until now “human evolution”. This subject is the focus of extensive attention in palaeo-anthropology. Evolution literally means changing from one state into another over time, and human evolution refers to the story of the appearance and life of hominids from the beginning until the rise of intelligent human beings in the world. In the studies on human evolution, some researchers explore the history of primitive human beings from biological, ecological, and zoological perspectives. Today’s studies on human evolution and evolutionary biology, in general, are indebted to the lifelong efforts of Charles Darwin, the English naturalist and geologist. Here, the writers initially deal with Darwin’s ideas and evolutionary approach and then elaborate on the religious view of the Darwinist evolution in the East and the West. Finally, they tackle the theme of the presence and lifestyle of pre-historic human beings in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • First human beings
  • Iran
  • Evolution
  • Darwin؛ Pre-history؛ Religious approach