نام های گوناگون دریاچه ارومیه (با نگاهی ویژه به «شاها و تلِه » و «شاه تله)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی فوق دکتری بیولوژی دریا، گرایش فیلوژنی مولکولی و ژنتیک جمعیت، دانشگاه اقیانوس چین

2 پژوهشگر حوزه تاریخ و جغرافیای تاریخی آذربایجان و کارشناس پژوهش بنیاد ایرانشناسی (شعبه آذربایجان غربی)

چکیده

دریاچه ارومیه، یکی از حوزه های تمدن بسیار کهن ایران بشمار می رود. سرزمین های پیرامونی این دریاچه زندگی بشر را از ساده ترین شکل آن از گذشته های بسیار دور تاکنون بخود دیده و در گذر زمان دوره های گوناگون تمدنی و تاریخی را تجربه کرده است. از همین رو تقریباً از زمانی که رویدادهای تاریخی در این منطقه ثبت شده اند، می توان ردپایی از نام دریاچه ارومیه را در آنها یافت. همچنین می توان سیر تغییر نامهای گوناگون دریاچه ارومیه را در این منابع را پیگیری کرد؛ نام هایی که در هر دوره به انگیزه هایی متفاوت بر روی آن گذارده شده است. در این مقاله ضمن پرداختن به برخی نام های متفاوت دریاچه ارومیه در دوره های گوناگون تاریخی، به نامی کمتر شناخته شده در قرن هفتم هجری قمری با عنوان «شاها و تِلَه » اشاره و سوابق و ریشه این نام بررسی شده و مطالبی پیرامون آن آورده شده است.

عنوان مقاله [English]

Various Names of Lake Urmia (With particular attention to Shaha-va-Teleh and Shah-Teleh)

نویسندگان [English]

  • Alireza Asem 1
  • Mohammad Reza Mohammad Qolizad 2
1 Post-Doctoral Fellowship of Marine Biology, specialization in molecular phylogenetics and population genetics, Ocean University of China
2 Researcher of the history and historical geography of Azerbaijan and research professional at the Iranology Foundation
چکیده [English]

Lake Urmia is located in one of the ancient centers of civilization in Iran. The lands around this lake have hosted human life from its simplest to its most recent forms since long ago and have witnessed various historical periods and civilizations over time. Therefore, almost since the appearance of writing in this region and the recording of historical events in written form, one can find some traces of the name of Lake Urmia in the books written thereafter and follow the process of the changes in its name. These names were chosen for this lake for various reasons during different periods.
In this paper, while referring to some of the different names of Lake Urmia in diverse historical periods, the writers have referred to the less familiar name of Shaha-vatele, which was used for this lake during the seventh century AH, and discussed some issues in relation to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lake Urmia
  • Chichast
  • Armiyeh
  • Kabodan
  • Estakhri
  • Shaha-va-Teleh