آداب و رسوم ازدواج در ایل بختیاری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس امور فرهنگی و ناظر طرحهای پژوهشی بنیاد ایران شناسی

چکیده

در زندگی عشایری و کوچ نشینی، به عنوان نوعی فرهنگ، انسان با محیط طبیعی رابطه ای تنگاتنگ دارد. آثار سبک زندگی کوچ نشینی در تمامی امور زندگی و معیشتی کوچ نشینان بنحو بارزی دیده می شود. پایه و مبنای زندگی عشایری، بر اساس ایل، طایفه وکوچ نشینان قبیله است. افراد یک طایفه اغلب با یکدیگر خویشاوندند. از این رو ازدواجها بیشتر در سطح تیره و طایفه و بین خویشاوندان نزدیک مثل پسر عمو و دختر عمو، پسر دایی و دختر عمه و غیره انجام می گیرد. در مطلب پیش رو مراسم ازدواج در بین افراد ایل بختیاری از مقدمات آن، شامل خواستگاری، تعیین مهریه و تبادل هدایا و پاگشا با تأکید بر روش میدانی و مستندات عینی بررسی می شود. در پایان هم به انواع دیگر ازدواج در بین برخی از طوایف ایل بختیاری و جنبه های مثبت و منفی آنها اشاره می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marriage Customs and Traditions in Bakhtiari Tribe

نویسنده [English]

  • Hamdollah Sadeqinia
Expert in cultural affairs and supervisor of research projects of the Iranology Institute
چکیده [English]

In nomadic life, as a culture with specific features which represent the compatibility of human beings with the environment in order to make a living, man lives in a tight relationship with the natural environment and the effects of the nomadic lifestyle are clearly witnessed in all aspects of their life and livelihood. The nomadic lifestyle is based on ethnic, tribal, and social characteristics. The members of a tribe are usually relatives of each other. Therefore, most marriages are at the ethnic group and tribe level and between close relatives such as cousins. In this paper, through employing the field method and collecting first-hand objective evidence, the writer has described the marriage ceremony in the Bakhtiari tribe from its preliminary steps, such as calling on the girl, determining the amount of mahr (the money or possessions, promised to be paid or given by the groom or the groom’s father to the bride at the time of marriage),
and exchanging gifts to the wedding party and post-wedding customs, such as Pagosha (the party given on the occasion of the bride and bridegroom’s visiting their parents and relatives for the first time after the marriage). Finally, the author refers to some other types of marriage customs in certain Bakhtiari tribes and discusses their positive and negative features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakhtiari tribe
  • Marriage
  • Customs and traditions؛ People’s culture؛ Elders of the tribe