تعزیه و تعزیه خوانی در استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

پژوهش حاضر سنت تعزیه در سطح شهرها و روستاهای استان مرکزی و همچنین اجرای تعزیه سیار شهر اراک را مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق به شیوه کتابخانه ای است و اطلاعات مورد نیاز بر اساس مستندات کتبی و شفاهی جمع آوری شده است. این نکته قابل ذکر است که تعزیه در اراک همان است که در سایر نقاط کشور مرسوم است. سابقه تعزیه در شهر اراک را می توان همزمان با تأسیس شهر اراک دانست (دوران فتحعلی شاه قاجار) و سابقه آن قبل از تأسیس اراک را می توان به روستاهای اطراف نسبت داد که از آنها هم شاید اسناد مکتوبی به جز نسخ تعزیه در دست نباشد. تعزیه در اراک از سال 1341 تا 1360 به صورت عمومی اجرا نمی شده
و با ممنوعیت مواجه بود، اما از سال ۱۳۶۰ اجرای مجالس تعزیه و شبی هخوانی به صورت سنتی و رسمی در اراک سر و سامان یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ta’ziyeh and Ta’ziyeh-Khani in Markazi Province

نویسنده [English]

  • Esmaeil Mojallali
MA in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Arak Branch
چکیده [English]

The present study investigates the Ta’zieh (mourning) ritual in the cities and villages of Markazi Province and the performance of traveling Ta’zieh or passion play in the city of Arak. This study was conducted using the library method and based on related oral reports and written documents. It is worth mentioning that the Ta’zieh tradition is performed in Arak similar to the way it is performed in other corners of Iran. The history of this ritual in Arak goes back to the date of establishing this city during the reign of Fathali Shah Qajar. However, it was previously performed in the villages
surrounding Arak, from which no written records, possibly except for Ta’zieh texts, are available. Between 1962-1981, Ta’zieh was not performed openly and in public in this city and was, in fact, forbidden there. Nevertheless, since 1981 Ta’ziyeh and Shabih Khani (lamentation) are officially performed in their traditional forms in Arak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ta’zieh Khani (passion play). Markazi Province. travelling Ta’zieh. Arak